ROGLE 51-Decembre 2010

BIOGRAFIA
MªA.M.C.

Josep Segrelles

 

La declaracio oficial de 2010 com a Any Segrelles en motiu del 125 Aniversari del naiximent de l’artiste nos dona l’excusa perfecta per a fer este breu recordatori.

Josep Segrelles Albert, pintor i ilustrador, valencià universal, naixque en la localitat de Albaida en 1885. Heretà de son pare l’aficio a la pintura i un profunt sentiment religios. Des de chiquet ya mostrà un gran talent per al dibuix i als huit anys, acompanyat del seu germa major Vicent i de son tio Antonio -que havia reconegut d’immediat el talent del seu nebot- viajà a Valencia per a formar-se. Mentres Vicent treballava per a aportar diners, Josep assistia a les classes com alumne lliure en la Escola d’Artesans i en la Academia de Sant Carles. El mateix Sorolla, que fon mestre seu, destacà l’extraordinari talent per al dibuix del jove.

En 1902 el seu germa muigue i Josep tornà, abatut, a Albaida. Dos anys mes tart es trasllada a Barcelona, de nou acompanyat de son tio Antonio, i alli, mentres treballa en una casa de fotografia retocant fotos, finalisa els seus estudis en la Escola Superior d’Arts.

Influenciat per les obres del gravador Gustau Doré, en 1909 comença la seua carrera artistica com a ilustrador. En els següents anys treballa per a diverses editorials barcelonines, principalment per a Araluce, ilustrant obres de la lliteratura universal adaptades per als chiquets. El prestigi que adquirix fa que reba, en 1918, l’important encarrec d’ilustrar El Quixot, obra que constituix una de les seues mes importants series. En 1921 Vicent Blasco Ibáñez, convidat a una de les seues exposicions, quedà admirat per la seua obra i li encarregà 120 ilustracions per a quatre de les seues noveles.

El gran exit de la serie Les Floretes de Sant Francesc acabaria de proyectar la seua popularitat internacionalment. Entre 1927 i 1935 publica en The Illustrated London News, entre unes atres les series dedicades a Beethoven i Wagner, i a les obres de Poe, Shakespeare, Perrault, La Divina Comedia de Dante, la magistral Les mil i una nits,

L’exit tambe l’acompanya en el camp de la publicitat, i com a cartelliste acumula guardons i reconeixi-ments; en 1929 el Ajuntament de Valencia li feu l’encarrec del que se-ría el primer cartell de les Falles.

El mateix any 1929 viaja a Nova York; fon el primer dels viages que feu degut a la continua de-manda dels seus treballs. Treballa per a revistes de prestigi com Good Housekeeping, American Weekly, Redbook, Liberty, Cosmopolitan, entre unes atres, ademes de deixar, tambe aci, la seua impronta en la publicitat. En 1931 una exposicio de la seua obra en el Roerich Museum de Nova York rebe les critiques mes entusiastes.

En 1932 torna al seu poble natal a on s’instala definitivament. En 1940 contrau matrimoni en Roseta Tormo, que morirà a penes dos anys despres. En 1943 acaben les obres de la seua Casa-Museu. En els retaules de les iglesies de Ontinyent i de Albaida comença una etapa de pintura religiosa que el portarà a intervindre en multitut d’iglesies: Gilet, Enguera, Algemesi, Carcaixent,… Tambe es l’epoca de les ilustracions inspirades en la carrera espacial i en el cos huma.

El 3 de març de 1969 Josep Segrelles mor en Albaida, deixant-nos el llegat de la seua Casa-Museu, que alberga la coleccio antologica mes important de la seua obra.

Mestre del dibuix, treballà multiples tecniques, des del gouache fins a l’oli, sent insuperable en l’aquarela; en elles creà un mon particular d’atmosferes sugerents posades al servici d’una desbordant imaginacio.