ROGLE 54-Març 2011

BIOGRAFIA
MªA.M.C.

Godofredo Garrigues Perucho

 

El music Godofredo Garrigues Perucho naixque en la localitat de Manuel el 25 de juliol de 1905. Ell i els seus germans, des de ben chicotets, vixqueren en un ambient molt influenciat per l’art de la musica; no en va son pare era el mestre de la banda de musica de Manuel. D’entre tots els germans sería Godofredo qui descollaria en esta disciplina per les seues excepcionals aptituts, qualitats que son pare va apreciar en ell des de que era molt menut, i per aixo l’espentaria a que se dedicara professionalment a la musica.

L’instrument en el que Godofredo començaria a estudiar, sería la flauta; despres, conforme ana adquirint coneiximents musicals, el canviaria per un atre molt mes complex i que en el temps sería el seu favorit, el piano; de fet, des de molt menut, ya sorprenia per les seues interpretacions en ell.

El primer professor de piano que tingue fon el xativi Julià Piera, en el qual donava classe i se preparava per a presentar-se a examen en el Conservatori de Musica de Valencia. En posterioritat estudiaria en el pedagoc i compositor Manuel Palau, el gran mestre Palau; finalisant la Carrera de Piano en el Conservatori Superior de Musica de Valencia.

Godofredo adquiri en estos anys dedicats als estudis grans coneiximents de harmonia i composicio que li permeteren dominar moltes de les tecniques necessaries per a tocar diferents instruments, sobre tot els propis d’una banda de musica, en especial el clarinet, del que arribà a ser un gran virtuos.

En 1928 rellevà a son pare en la direccio de la banda de musica de la seua localitat natal, i en 1935 fon nomenat director de la Banda de Musica de Banyeres de Mariola fins que es produi l’esclat de la Guerra Civil, temps en el qual estigue en Valencia com a subdirector de la Banda Militar de Paterna.

Ya en la posguerra retornà a Banyeres de Mariola, i de nou va assumir la direccio de la banda de musica. En posterioritat adquiriria major responsabilitat i prestigi en fer-se carrec de la direccio de la Banda del Cos Nacional de Directors de Bandes Civils.

Falli en 1990 deixant el recòrt de la seua gran calitat com a music i com a persona.

Moltes de les seues composicions musicals estan ambientades en la localitat en la que estigue desenro-llant el seu treball, Banyeres de Mariola, puix els païsages, les festes, les gents, la localitat en si, foren la seua font d’inspiracio. Un dels passodobles que mes fama li donarien sería el que du per titul Tomás Ferrús, que va compondre en 1929, i dedicà a la seua dona Maria Tomás Ferrús.

Entre molts dels seus treballs destacats es poden mencionar els passodobles: Banyeres, L’Entrà, 22 d’abril, o les composicions dedicades a les festes de moros i cristians: Manta a quadros, De la Font Bona a la Plaça, L’Himne a la Festa.

En l’actualitat, Godofredo Garrigues Tomás, el seu fill, s’ha dedicat a la recuperacio de l’obra de son pare, molta d’ella inedita, arribant a registrar en la Societat General d’Autors mes de 70 composicions d’este magnific music valencià, compositor majoritariament de passodobles, pero tambe de polques, marches i obres per a piano.