ROGLE 80-Maig 2013

BIOGRAFIA
J.M.M.

Vicent Clavel i el Dia del Llibre

 

Este mes l’espai destinat a recomanar un llibre volem dedicar-lo, en uns brevissims apunts bibliografics, al creador del Dia del Llibre. Perque fon un valencià qui tingue l’idea de que es destinara un dia de l’any al llibre, a la cultura del llibrer i del llector.

Vicent Clavel Andrés naixque en la ciutat de Valencia en 1888. Des de menut senti inclinacio per les lletres. Als deneu anys entrà en la redaccio del diari El Pueblo, de Vicent Blasco Ibáñez, en qui comparti idees politiques. Militant republicà, fon elegit en 1914 secretari del Congrés Republicà Nacional en Valencia.

En 1916 funda l’editorial Cervantes. Dos anys despuix es trasllada a Barcelona, a on instala l’editorial. En 1923, sent vicepresident de la “Cámara oficial del libro”, llança l’idea de crear el Dia del llibre. La seua intencio era fomentar la llectura en tots els ambits. Esta iniciativa es va aprovar per eixe organisme barcelones, pero no prosperaria fins a 1926 en que el Ministeri del Treball, per mig d’un decret, crea oficialment el Dia del Llibre, arribant a ser el mateix Clavel el redactor del pertinent reglament. S’establi el 23 d’abril per ser la data de falliment de Miguel de Cervantes i de William Shakespeare (1616), dos genis de la lliteratura universal.

Vicent Clavel fon un home inquiet. Ademes de El Pueblo, fon redactor de diverses revistes espanyoles i suramericanes, i colaborador, des de Barcelona, ciutat en la que fundà la Casa de Valencia, de les valencianes La Barraca o el Cuento del Dumenche. Falli en 1967.