ROGLE 14-Novembre 2007

EDITORIAL

Fira del LLibre de Frankfurt 2007
El servilisme de la AVL en la construccio dels Països Catalans
¿Un nou pas en l’absorcio de la Cultura Valenciana?

 

Enguany la convidada d’honor de la Fira fon la cultura catalana, en el lema: “cultura catalana singular i universal”, i l’organisacio dels events corregue a carrec de L’Institut Ramon Llull de Llengua i Cultura Catalanes el qual te, entre les seues finalitats, dins dels propis estatuts fundacionals: “ la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves modalitats i mitjans d'expressió”. L’actual presidencia d’est organisme recau en Josep Bargalló, de ERC -Esquerra Republicana de Catalunya-, actual Conseller en Cap de la Generalitat Catalana i anteriorment Conseller d’Educacio de la GC.

Els objectius dels organisadors de la presencia de la “cultura catalana” en el certamen han segut amplament conseguits. Segons ha reconegut el propi Bargalló han obtengut resultats per partida doble. Per la banda economica, ha supost un bon negoci editorial, incloent la venda de drets editorials. Pero n’hi ha mes. De tots es sabut que les llengües europees arreplegades en la "carta de llengües minoritaries", reben una serie de subvencions millonaries per a la seua preservacio i promocio. Un dels objectius conseguits es assegurar-se que estos recursos economics que haurien d'estar destinats a la llengua valenciana, com la consideren dialecte, s'administren des de Barcelona; i si eixos fondos arriben aci, ho fan per a promocionar la llengua i la cultura catalanes.

D’una atra banda ha segut un aparador de cara al mon per la gran carrega de contengut politic que s’ha conseguit transmetre en una ampla repercusio mediatica i internacional.

L’omnipresencia dels politics nacionalistes catalans es una clara mostra de la dimensio de l’event que va mes alla de la cultura. L’intencio era una atra i l’han conseguida, precisament els politics han captat molt mes l’atencio mediatica que els propis escritors i creadors de cultura. ¿Per que la convidada fon la cultura catalana i no unicament la lliteratura catalana? Perque l’interes prioritari era mostrar un territori trasfronterer mes alla de Catalunya, de la mateixa forma que Hitler feu en el seu afany imperialiste mes alla de la propia Alemania, especialment en Austria.

¿I, quina es l’actitut dels nostres governants autonomics, que tenen l’obligacio estatutaria i el compromis electoral de defendre i promocionar la llengua i la cultura valencianes (de tot el llegat passat i present) tant dins com fora del territori valencià? ¿Miren, en este cas, com habitualment  fan, cap a un atre costat, o amaguen el cap com l’esturç?

Pijor; el Consell valencià aprovà subvencionar en 200.000 € (la mateixa quantitat que en els tres ultims anys) a l’Associacio d’editors del país valencià per a que acodira a les fires de Bolonia, Barcelona i Frankfurt a fi de promocionar l’oferta editorial que en llengua catalana es fa des de Valencia.

Tambe la propia AVL aprovà,el passat abril, destinar 30.000 € ad esta associacio d’editors per a reforçar la seua presencia en la Fira de Frankfurt dins del marc de la cultura catalana. La propia AVL financià i presentà la traduccio a l’alema del “Tirant Lo Blanc” com aportacio valenciana a la cultura catalana singular i ho feu des de l’estand de l’anterior associacio, puix la Generalitat Valenciana no vullgue estar oficialment i explicitament. Esta es la “promocio del valencià” que es fa veladament en els ambits internacionals per la nostra maxima institucio d’autogovern.

¡Ya tenim quina es la politica cultural del Govern Autonomic valencià! ¿Realment li interessa la cultura valenciana, singular i secular, mes alla d’entendre-la com una forma de reclam electoral, per a completar eixos vots que li fan falta per a perpetuar-se en el poder? O, pot ser que, ¿estan preparant el cami, per a no tindre problemes despres de les proximes eleccions generals, de cara a una possible coalicio electoral en forces politiques catalanes, si no alcancen una majoria suficient per a governar en solitari?

Des d’esta humil plana editorial, no podem mes que seguir en el nostre compromis de continuar treballant i eixir al carrer, mensualment, informant des de l’independencia i la llibertat.

Pretenem fomentar un espai de pensament valencianiste, ample de mires, mes alla del folclorisme i la visio reduccionista de la nostra societat, pero sense servilismes esterils que no nos reporten res i que, mes be, son alienadors i encosseten la cultura valenciana en totes les seues manifestacions. En este sentit, proclamem la cultura en mayuscules, la que es en si mateixa la manifestacio d’un poble, sense exclusions, expressio oberta, no encossetada ni dirigida.

Eixe espai de pensament valencianiste, independent i en llibertat, ha de ser el marc que nos ajude a superar l’actual situacio d’un poble desestructurat.

Molts dels qui nos sentim i conformem el poble valencià volem estar alla a on se nos respecte i a on es vullga que estigam, pero en igualtat de condicions que els demes, sense imposicions politiques, ni culturals, ni llingüistiques, ni molt manco de gentilicis despersonalisadors i alienadors.