ROGLE 51-Decembre 2010

SEMBLANÇA
J.M.M.

Joan Belda López

 

A Joan tinguerem l’ocasio de coneixer-lo i compartir ilusions, inclus objectius i treball comu. Ell ha segut un gran valencianiste, totalment identificat en aquelles entitats i persones que han treballat i treballen per a donar a coneixer l’Historia, la Llengua i la Cultura valencianes. Expressio d’esta inquietut fon la seua dedicacio com a membre de la directiva del Grup d’Accio Valencianista.

En el Rogle Constanti Llombart nos complau haver-lo contat entre els nostres socis, i haver fruit de la seua participacio en una de les coses que sabia fer ben be, dibuixar. Seua es l’ilustracio de Ausias March del numero extra que dedicarem al gran poeta valencià en 2009; i obsequiats per ell, molts del nostres socis conten en alguna reproduccio dels tants i tants dibuixos que a plometa feya sobre monuments valencians.

El nostre recort i la nostra admiracio a l’amic que nos ha deixat.