ROGLE 68-Maig 2012

SEMBLANÇA
J.M.M.

Emili Miedes i Bisbal

 

Emili Miedes naixque en Albalat de la Ribera el 10 de març de 1925, i faltà en Valencia el 7 d’abril de 2012

Estudià en l'institut de Xativa i cursà la carrera de Filosofia i Lletres en la Universitat de Valencia. Tambe cursà estudis de Magisteri i Peritage Mercantil. Filolec romaniste, es diplomà en Llengua d’Oc i la seua dialectologia, i contava en la titulacio de professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat. Arribà a iniciar estudis de Teologia en Suïssa.

Investigador i escritor prolific, te editades obres de tematica diversa, pero destacà en el camp de la llingüistica valenciana, en el qual te publicats des d’un vocabulari elemental de la Llengua Valenciana, passant per una reedicio revisada i ampliada del diccionari de Lluïs Fullana, a obres de creacio lliteraria o estudis i ensajos sobre el pare Fullana, les Trobes en lahors de la Verge Maria, o les Bases del 32, a les que no dubtà en calificar de catalanes i no valencianes, lo qual raona i documenta en La catalanitat de les Normes de Castello de la Plana de 1932 (1955).

Eixerci de professor en la Vall de Tavernes, en Enguera i en Albacete. Ademes va ser director i professor dels Cursos de Llengua Valenciana del Grup d’Accio Valencianista.

Fon un gran defensor de l’identitat llingüistica valenciana i de l’independencia d’esta llengua. Participà com a ponent en el I Congrés de Llengua Valenciana (Elig, 1985), i en el            I Congrés de Filologia Balear (Palma de Mallorca, 1993).

El Rogle Constanti Llombart vol, en esta breu biografia, rendir tribut a la memoria d’est insigne valencianiste.