ROGLE 84-Setembre 2013

SEMBLANÇA
COLABORACIO

Paco Vinyes

 

El passat 25 de juliol falli Paco Vinyes, president del Grup d’Al-bades Els Llauradors de Torrent. Segons els evangelis, quan Jesus se dirigi per primera volta a Pere, tornant este de peixcar, s’acostà ad ell i li digue: “Vine en mi i yo te fare peixcador d’homens”. Paco Vinyes va naixer de familia de llauradors (1924), fon llaurador i Deu el trià per a llaurar valencianisme, per a deixar caure la llavor de la qual brotà el seu Grup, Els Llauradors de Torrent, el qual ha difos, des de fa mes de 30 anys, la cultura i l’identitat valenciana per tot el Regne de Valencia, l’Estat espanyol i Europa. La seua trayectoria es tan ingent que resumir-la resulta impossible. Paco tambe fon promotor de diferents obres i publicacions, entre elles les del seu amic, i gran valencià, Paco Lliso i Genovés. D’igual manera organisà i convidà a un sopar a diferents empresaris per a que li ajudaren a finançar l’obra clau de Lleopolt Peñarroja, El Mozárabe de Valencia (1990). Va promure un gran numero d’homenages a diferens personalitats valencianes que, cadascu en el seu ambit i forma, defengueren els intere-ssos valencians. Impulsà incontables viages i actuacions per a difondre la cultura valenciana, especialment el Cant d’Estil i el Ball tradicional valencià, estant sempre orgullos de promocionar la Missa a l’Estil de l’Horta, un “trosset de cel” com li la calificaven. Colaborà i participà en infinitat d’actes valencianistes, entre els quals destaquen les festes del Parterre (principis dels 80) o els tres aniversaris de Les Normes d’El Puig. L’unic reconeiximent public que va rebre del valencianisme, junt al seu Grup, fon la Palma Dorada en 1993. Paco era incombustible i “rent” del valencianisme, com li agradava dir. La seua energía i recòrt continúa, i continuarà sempre entre molts de nosatres, impregnant les nostres vides, donant eixemple i lliçons d’integritat, humiltat, sacrifici i llealtat pel seu gran amor: Valencia.

 

Ricart Pla i Tomás