ROGLE 9-Juny 2007

SEMBLANÇA

Recòrt entranyable d’Enric Martí i Mora

 

Des d´este raconet de cultura valenciana, volem rendir-li un breu pero sentit homenage a la persona d´Enric Martí i Mora que, en 45 anys d´edat, inesperadament faltà el passat dia 30 d´abril.

Jove inquiet, naixcut en Torrent, s´interessà molt pronte pel conreu de la cultura valenciana i entrà a formar part de Lo Rat Penat, a on refundà el Grup de Danses, arribà a ser membre de la junta de govern i fundà l´Escola de Danses Mª Teresa Oller, en l´any 1983, escola en la que imparti classes baix un objectiu fonamental: l´ensenyança i difusio del folclor i de l’indumentaria valencianes.

Dedicà molts dels seus esforços a treballar per la cultura i les tradicions valencianes. Testimoni dels seus treballs son les diferents publicacions de llibres i articuls, principalment sobre temes d´indumentaria tradicional, balls i cançons valencianes, els quals el feren acreedor de diversos premis i distincions. Era academic de la Real Academia de Cultura Valenciana i estava al front de la direccio de l´Aula de Cultura Tradicional de l´Universitat Politecnica de Valencia.

Tinguerem a sovint el plaer de contar en la seua companyia, junt a la del seu (i nostre) inseparable amic, el doctor Joan Gil i Barberà -a qui dediquem tambe un afectuos recòrt en complir-se, l’abril passat, el primer aniversari del seu falliment-, en els sopars que la nostra associacio organisa en motiu del començament i clausura del curs.

Igualment tinguerem la sort de tindre’l de conferenciant dins de la programacio d´activitats que organisarem l’any 2002. La seua conferencia tractà de “Les festes. Orige i evolucio”, i fon tan ilustrativa, amena i divertida com ho era sempre la seua conversacio.

La seua perdua deixa orfens als seus amics i companyers de viage de dins i de fora del mon valencianiste.