ROGLE 92-Maig 2014

SEMBLANÇA
J.M.M.

Pasqual Martín-Villalba i Medina

 

El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana no vol deixar passar l’ocasio de recordar a una figura clau en la Transicio valenciana i en la lluita per recuperar les senyes d’identitat valencianes. Un recordatori que es tambe un mensage de respecte i condol per a la seua familia. Pasqual Martín-Villaba i Medina nos deixava el passat 5 d’abril, als 70 anys.

Naixcut en el si d’una familia que es converti en numerosa i en la que es respirava valenciania pels quatre costats, gojà d’una bona formacio que el portà, ademes, a adquirir un ample saber sobre l’historia i cultura valencianes, coneiximents que, junt als seus dots d’orador i el seu carisma, el convertirien en un lider per al valencianisme, un sentiment-moviment que despertava en uns anys en que Valencia lluitava per conseguir un estatus politic que la situara en el nou Estat de les autonomies en personalitat i identitat propies.

Ell fon el segon president del Grup d’Accio Valencianista (1977-1984), despuix de Rafael Orellano, i ell fon qui feu creixer un moviment que arribà a conseguir influir en la classe politica i que l’Estatut d’autonomia arreplegara aquelles aspiracions populars, tan qüestionades per part de la classe politica i negades per una “intelectualitat” que nos volia agenollats davant d’entelequies fantasmagoriques d’uns “països” inexistents.

Molts recordaran a un Pasqual Martín-Villaba present en moltissimes associacions i entitats valencianes, i molts el recordarém com aquell lider carismatic que enaltia l’esperit de valenciania que portavem dins en aquells actes que cada dumenge el GAV organisava en el Parterre de la ciutat de Valencia.

En acerts i en erros -com la de qualsevol persona-, la vida de Pasqual està lligada al renaixer del valencianisme en l’ultim terç del segle XX. Des d’estes pagines el nostre recòrt i el nostre pesar per la seua perdua i tambe la de tot lo que la seua memoria –de tan gran valor historic– s’ha endut en ell.