ROGLE 93-Juny 2014

SEMBLANÇA
J.M.M.

Ricart Galiana i Ibáñez

 

El passat dia 5 de maig nos deixava el nostre soci i amic Ricart Galiana. La seua perdua ha segut un dur colp per a la familia i tambe per als qui compartirem en ell molts moments raonant i treballant per temes relacionats en l’historia i cultura valencianes.

El valencianisme ha perdut una atra persona compromesa i fidel ad eixe moviment i sentiment que s’inspira en un profunt amor i compromis en la Patria Valenciana; i el Rogle Constanti Llombart ha perdut en Ricart al seu “historiador”, un apassionat de l’historia migeval i un fervent admirador dels estudis i treballs de Zurita, Huici, Ubieto o Cabanes. Ell sempre tenía resposta quan es tractava d’afiançar alguna data, algun acontenyiment o alguna interpretacio de fets o successos.

Joyer de professio, la seua vida activa en el valencianisme es manifestava, com la de la seua muller, en el patrocini de mes d’una activitat i en dur proyectes avant; i ara, precisament, estava en un d’ells, el que li havia ocupat a monto d’hores i de desvelades nits: l’elaboracio d’una historia de Valencia.

Des del Rogle volem fer present el nostre condol a la seua familia. i dedicar un recórt emocionat a un valencianiste de cap a peus, incansable defensor de la Patria Valenciana, i a un volgut amic en qui compartirem esforços i ilusions.