ROGLE 99-Decembre 2014

SEMBLANăA
J.M.M.

Vicent Llu´s Simˇ Santonja

 

El passat dia 17 de novembre nos deixÓ lĺilustre valenciÓ Vicent Lu´s Simˇ Santonja.

Natural de Alcoy (1932), estudiÓ la carrera de Dret en la Universitat de Valencia, la qual finalisÓ en 1955, doctorant-se posteriorment (1957). Eixerciria de professor de Dret Civil en eixa institucio entre 1958 i 1962. Pronte entrÓ a formar part del cos de notaris, prenint possessio de la notarÝa de A Pobra o Carami˝al (A Coru˝a); des de 1968 practicÓ esta professio en la localitat de Sagunt, assentant-se posteriorment en Valencia ciutat. La seua dilatada carrera professional el portÓ a conseguir fites importants i a ostentar carrecs de rellevancia, com el de DecÓ del Ilustre Colege de Notaris de Valencia (1989 a 1995). Es autor de molt diverses publicacions, entre les que es troben tractats de dret, historics, gastronomics, ensajos i una amplia produccio lliteraria, tant en prosa com en vers, que li ha valgut notoris premis i distincions; ademes de ser un prolific articuliste de la prensa.

Este destacat valenciÓ, que es mogue i contÓ en el reconeiximent internacional en el camp de la seua especialitat juridic-notarial, participÓ del moviment valencianiste fent-se patent la seua contribucio ya en 1975 en publicar ┐Valenciano o catalßn?, obra que, encara que escrita en castella, resultÓ fonamental i contribui al despertar de moltes consciencies valencianes dels anys 70 i 80, puix la contundencia de la documentacio aportada en ella posava de manifest la singularitat de la llengua valenciana i la clara consciencia per part dels escritors valencians en entendre-la propia i autonoma. Esta obra fon reeditada en 2013 en un interessantissim prolec del Dr. Lleopolt Penyarroja.

Les actuacions de Simˇ Santonja en el camp cultural valenciÓ es centraren, entre unes atres institucions, en el Consell ValenciÓ de Cultura, de 1987 a 1995, i especialment en la Real Academia de Cultura Valenciana, en la que ingressÓ en 1973, ocupant primerament el carrec de secretari i posterioment el de DecÓ entre 2007 i 2013.