TOTS ELS DIES 9

La serie d’activitats Tots els dies 9 vol recuperar la memoria de tants valencians i valencianes que han contribuit al progrés de la societat, sobreeixint per les seues actuacions en els mes diversos camps: culturals, socials, cientifics, deportius, economics…

Fon organisada inicialment per l’associacio Accio Regne de Valencia (ARV) i el Colectiu Fullana, i mes tart represa per l’entitat civica Convencio Valencianista en la colaboracio tambe del Colectiu Fullana i d’unes atres associacions. El Rogle Constanti Llombart se va implicar des de la primera edicio en l’iniciativa, com aixina continuem fent.

Inspirada en la nostra festa gran del 9 d’Octubre, el dia 9 de cada mes (o la data convenient mes proxima) es dedica a homenajar a una figura historica que en el seu quefer ha contribuit a configurar i singularisar la personalitat valenciana.

En cada una de les edicions s’edita un fullet que conté una biografia de la personalitat que se recorda. En el proposit de contribuir al coneiximent de dits personages i l’importancia de la seua obra arrepleguem en esta pagina dits fullets en format pdf.

El desig es estendre la commemoracio als diferents punts de la nostra terra i que d’ella participe i es faça reso cada entitat valencianista que, com el Rogle Constanti Llombart, coincidixca en els fins que inspiren les actuacions de Convencio Valencianista i vullga colaborar en la promocio del coneiximent de les persones que han contribuit a l’alvanç de la societat valenciana.

 

Tots els dies 9 - 1

Constanti Llombart

(pdf. 318 KB)

Tots els dies 9 - 2

Sor Isabel de Villena

(pdf. 540 KB)

Tots els dies 9 - 3

Vicent Peris

(pdf. 491 KB)

Tots els dies 9 - 4

Federic Feases i Carrión

(pdf. 212 KB)

Tots els dies 9 - 5

Vicent Blasco Ibáñez

(pdf. 579 KB)

Tots els dies 9 - 6

Joaquim Sorolla i Bastida

(pdf. 358 KB)

Tots els dies 9 - 7

Fausti Barberà i Martí

(pdf. 115 KB)

Tots els dies 9 - 8

Francesc Bosch i Morata

(pdf. 161 KB)

Tots els dies 9 - 9

Blai Bellver i Tomàs

(pdf. 165 KB)

Tots els dies 9 - 10

Josep Bernat i Baldoví

(pdf. 160 KB)

Tots els dies 9 - 11

Joan Batiste Basset

(pdf. 187 KB)

Tots els dies 9 - 12

Lluïs de Santangel

(pdf. 317 KB)

Tots els dies 9 - 13

Francesc de Vinatea

(pdf. 157 KB)

Tots els dies 9 - 14

Josep Martínez Aloy

(pdf. 222 KB)

Tots els dies 9 - 15

Francesc Moliner i Nicolas

(pdf. 169 KB)

Tots els dies 9 - 16

Josep Aguirre i Matiol

(pdf. 176 KB)

Tots els dies 9 - 17

Rafael Guastavino i Moreno

(pdf. 176 KB)

Tots els dies 9 - 18

Regino Mas i Marí

(pdf. 284 KB)

Tots els dies 9 - 19

Nicolau Primitiu Gómez Serrano

(pdf. 172 KB)

Tots els dies 9 - 20

Josep Segrelles Albert

(pdf. 219 KB)

Tots els dies 9 - 21

Antoni Josep Cavanilles i Palop

(pdf. 348 KB)

Tots els dies 9 - 22

Marqués de Campo

(pdf. 292 KB)

Tots els dies 9 - 23

Lluïs Fullana i Mira

(pdf. 172 KB)

Tots els dies 9 - 24

Gaetà Huguet Breva

(pdf. 186 KB)

Tots els dies 9 - 25

Felipa Jeronima Galés

(pdf. 158 KB)

Tots els dies 9 - 26

Tomas Vicent Tosca i Mascó

(pdf. 158 KB)

Tots els dies 9 - 27

Vicent Clavel i Andrés

(pdf. 190 KB)

Tots els dies 9 - 28.1

Juan Olivert Serra

(pdf. 162 KB)

Tots els dies 9 - 28.2

José Alemany Bolufer

(pdf. 183 KB)

Tots els dies 9 - 29

Crisòstom Martínez Sorlí

(pdf. 242 KB)

Tots els dies 9 - 30

Josep Barat Novella

(pdf. 415 KB)

Tots els dies 9 - 31

Miquel Adlert Noguerol

(pdf. 131 KB)

Tots els dies 9 - 32.1

Joan Lluïs Vives March

(pdf. 138 KB)

Tots els dies 9 - 32.2

Margarita Valldaura

(pdf. 204 KB)

Tots els dies 9 - 33

Ignaci Pinazo i Camarlench

(pdf. 178 KB)

Tots els dies 9 - 34

Francesc Mora i Berenguer

(pdf. 191 KB)

 

Tots els dies 9 - 35

Agustí Trigo i Mezquita

(pdf. 156 KB)

Tots els dies 9 - 36

Josep Serrano i Simeón

(pdf. 178 KB)

Tots els dies 9 - 37

Josep Romeu i Parras

(pdf. 129 KB)

Tots els dies 9 - 38

Joan Gilabert Jofré

(pdf. 203 KB)

Tots els dies 9 - 39

Maria de Castella

(pdf. 718 KB)

Tots els dies 9 - 40

Jaume Roig

(pdf. 175 KB)

Tots els dies 9 - 41

Bonifaci Ferrer

(pdf. 193 KB)

Tots els dies 9 - 42

Roc Chabàs

(pdf. 298 KB)

Tots els dies 9 - 43

Jorge Juan

(pdf. 148 KB)

Tots els dies 9 - 44

Francisco Javier Balmis

(pdf. 159 KB)

Tots els dies 9 - 45

Joaquim Manuel Fos

(pdf. 167 KB)

Tots els dies 9 - 46

Lluïs Blanquer - Josep Ortí

(pdf. 160 KB)

Tots els dies 9 - 47

José Gimeno Martínez

(pdf. 277 KB)

Tots els dies 9 - 48

Lluïs Galiana i Cervera

(pdf. 205 KB)

Tots els dies 9 - 49

Fra Josep Manuel Minyana

(pdf. 167 KB)

Tots els dies 9 - 50

Lucrecia Borja

(pdf. 225 KB)

Tots els dies 9 - 51

Octavio Vicent

(pdf. 228 KB)

Tots els dies 9 - 52

Lucrecia Bori

(pdf. 690 KB)

Tots els dies 9 - 52

Homenage a Lucrecia Bori

(pdf. 232 KB)

Tots els dies 9 - 53

Sant Vicent Ferrer

(pdf. 227 KB)

Tots els dies 9 - 54

Guillem Sorolla

(pdf. 203 KB)

Tots els dies 9 - 55

Lluïs Dubón i Portalés

(pdf. 280 KB)

Tots els dies 9 - 56

Antoni Montón (Antonio Cortis)

(pdf. 281 KB)

Tots els dies 9 - 57

Vicent Salvà i Pérez

(pdf. 421 KB)

Tots els dies 9 - 58

Josep Sanchis Bergón

(pdf. 285 KB)

Tots els dies 9 - 59

Domingo Fletcher Valls

(pdf. 419 KB)

Tots els dies 9 - 60

Ignaci Vergara i Gimeno

(pdf. 401 KB)

Tots els dies 9 - 61

Rafael Villar i Belenguer

(pdf. 318 KB)

Tots els dies 9 - 62

Manuela Solís Claràs

(pdf. 477 KB)

Tots els dies 9 - 63

Mariano Liñán i Morelló

(pdf. 401 KB)

Tots els dies 9 - 64

Pere Esteve i Puig (Pare Pere)

(pdf. 472 KB)

Tots els dies 9 - 65

José Aparicio Inglada

(pdf. 352 KB)

Tots els dies 9 - 66

Sant Francesc de Borja

(pdf. 417 KB)

Tots els dies 9 - 67

Marià Benlliure

(pdf. 496 KB)

Tots els dies 9 - 68

Mubarak i Muzaffar

(pdf. 416 KB)